Güzay Çöteli

Çevre Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi (EE&CE)

Güzay Çöteli, Avrupa Yeşil Anlaşması, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve AB Döngüsel Ekonomi Paketi ile ABD Döngüsel Ekonomi Politikası ve üretim tesisi için sürdürülebilir bir ürün politikası oluşturulması, çeşitli sektörler için temel ürün değer zinciri, “az atık – çok değer” yaklaşımı doğrultusunda işletmeler için sıfır atık sistemi, “ürün odaklı” iş modellerinden kullanım veya sonuç odaklı iş modellerine geçiş konularında yetkindir.
Ayrıca Döngüsel Ekonomi ile bağlantılı stratejilere ve belgelere oldukça aşinadır, örneğin; AB Plastik Stratejisi, Sıfır Kirlilik Eylem Planı, Eko-tasarım Uygulama Yönetmelikleri, Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi, Atık Çerçeve Direktifi ve diğer Atıkla ilgili Direktifler.
Belediye katı atıkları, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, elektronik atıklar, atık geri kazanımı ve geri dönüşümü, atık yönetim planlarının hazırlanması vb. dahil olmak üzere katı atıkların yönetimi ve planlanması konusunda bilgi sahibidir. Sıfır atık sistemlerinin kuruluş sürecini ve sıfır atık sistemlerinin uygulanmasını koordine etmiştir. Aşağıdaki sektörler de dahil olmak üzere seçilen tesisler için döngüsel ekonomi uygulamaları; Geri Dönüşüm, Kimyasallar, Konaklama Tesisleri, plastikler. Bu çalışmalar sırasında atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesine yönelik stratejileri içeren bir atık ve kaynak yönetimi planı hazırlanır. Sıfır atık sistemlerine kayıtlar yapılmakta, işçi ve personeli bilgilendirmek için eğitimler düzenlenmektedir.
Kıdemli Çevre Danışmanı olarak son 17 yıldır kimya, inşaat, tekstil, atık geri kazanımı ve geri dönüşümü, metal sanayi, yatçılık, konaklama vb. sektörlere genel olarak çevre yönetimi, özel olarak da atık yönetimi konularında danışmanlık yapmaktadır.
AB ve yerel Çevre Mevzuatı hakkında derinlemesine bilgi sahibidir.
Yer üstü madenciliği, kaynak yönetimi, döngüsellik açısından iş modellerinin gözden geçirilmesi, Döngüyü Kapatmak için önlemler geliştirme konularında üretim tesislerine sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konularında danışmanlık deneyimi.
Çevresel gerçeklerin ve ihtiyaçların ve eksikliklerin tespiti, durum raporlarının hazırlanması amacıyla bir çok due diligence projesinde yer aldı.
Ayrıca mali yardım programları kapsamında “bağımsız proje değerlendirme” yapmaktadır. Bu kapsamda çevre altyapısı, kapasite geliştirme, kırsal kalkınma, atık yönetimi gibi birçok projeyi değerlendirdi.
Ulusal / uluslararası finansman kuruluşları tarafından desteklenen projelerin uygulanmasına ve Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımına son derece aşina.
❏ Müşteri ilişkilerinin koordinasyonu – ihtiyaç değerlendirmesi; yerel ve AB çevre mevzuatına uygun olarak şirketin ihtiyaçlarını anlamak için gerekli saha ziyaretlerini yapmak
❏ WYG BV tarafından yürütülen “IPARD Desteği Konusunda Çevre ve Hijyen Standartları Açısından Farkındalığın Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım” başlıklı projede Kıdemli Çevre Danışmanı olarak yer almıştır. Projenin nihai yararlanıcısı Türkiye'deki IPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınma Katılım Öncesi Kurumu) Ofisi olup, diğer paydaşları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım Bakanlığıdır. Guzay Coteli, projelerin Çevresel boyutlarından sorumluydu. Proje süresince ilgili AB Direktifleri belirlenmiş ve ulusal mevzuattaki ilgili Direktifler ile karşılaştırılmıştır. Atık yönetimi, projenin yönlerinden biriydi. Bu kapsamda çiftçilerin ve gıda işleyicilerin atık yönetimi uygulamaları mevcut ulusal ve AB direktifleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Proje süresince IPARD desteğinin mevcut durumu değerlendirilmiş, ayrıca Yol Haritası ve İhtiyaç Analizlerini içeren bir Boşluk Analizi ve Strateji Planı hazırlanmıştır. Ayrıca yararlanıcılara AB çevre müktesebatı alanında özel eğitimler vermiştir.
❏ Yer aldığı diğer bir proje olan “Hazır Beton Ar-Ge ve Danışma Merkezi Kurulması” projesi İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Hibe Programı tarafından finanse edilmiştir. Bu proje ile hazır beton üreticilerine hizmet vermek üzere bir Ar-Ge ve danışma merkezi kurulmuştur. Bu proje Avrupa Hazır Beton Birliği tarafından da desteklenmektedir. Projenin ön koşul noktası, proje içeriklerinin yerel ve Avrupa çevre yasasına uygunluğudur. Döngüsel ekonomi açısından; hazır beton sektöründe atığın ortakyaşam yoluyla değerlendirilmesi ve atık azaltma ve yeniden kullanma seçeneklerine yönelik stratejiler değerlendirildi. Projede; çeşitli sektörlerden (metal sanayi gibi) kaynaklanan atıkların hazır beton üretiminde yeniden değerlendirilmesini değerlendiren ileri Ar-Ge çalışmaları için tabi olunacak hususlar hakkında bir rapor hazırlanmıştır. Önerilen çalışmalar, inşaat ve yıkım atıklarının hazır beton sektöründe yeniden kullanımı dahil olmak üzere farklı çevresel yönleri kapsıyordu.


0090(216) 687 15 90
Her zaman arayabilirsiniz
Ofis ve Saha Saatlerimiz
Pazartesi - Cumartesi : 08.30 - 18.00
Email Adresimiz
inova@inovaproje.com
3. 11. 1953

Bright Green Beginnings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper. Nunc id massa ut mi tempus mattis ac eu lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1953 - 1970

The Golden Years

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper. Nunc id massa ut mi tempus mattis ac eu lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1980 - 1991

International Recognition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper. Nunc id massa ut mi tempus mattis ac eu lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
1991-2016

Waste Management Today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam massa ligula, aliquet euismod eleifend vitae, interdum ut mi. Praesent fringilla pharetra sapien sit amet semper. Nunc id massa ut mi tempus mattis ac eu lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sustainability Experts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient nascetur ridiculus mus

Bültenlerimize abone olun!

Çevre mevzuatı ve güncel duyurulardan haberdar olmak için abone olun