Endüstriyel

Atık Yönetimi

Kapsamlı atık azaltıcı faaliyetlerinizi planlıyoruz. Kaynak verimliliğini arttırmak ve işletme maliyetlerini en aza indirmeyi hedefliyoruz

Çevre Denetim Hizmeti

Çevresel performansları arttırmayı hedefliyoruz

Çevresel etkileri en aza indirmeyi, atık azaltıcı faaliyetleri ve sürdürülebilir üretim alanlarını planlıyoruz.

Döngüsel Ekonomi

Atıkları azaltmayı ve kirliliği önlemeyi hedefliyoruz

Döngüsel ekonomi düşüncesini alıp başarılı bir şekilde uygulamak zor olabilir. Döngüsel ekonomi ilkelerini projenize entegre etmenize, fırsatları belirlemenize ve ardından kaynak verimliliğinizi iyileştirmenize destek olabiliriz.

Inova'ya Hoşgeldiniz

Çevre alanında uluslararası işbirlikleri ve proje yönetiminde uzmanız.

İnova, çevre izinleri, çevre mevzuatına uyum, atık yönetimine yönelik sistemlerin kurulması, sıfır atık, yatırım planlaması, yer seçimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik raporları ve planlaması, satın alma ve şirket birleşmesi vb. konularda sektöre danışmanlık yapmaktadır. Çevresel fizibiliteler, durum tespiti, çevresel etki değerlendirme çalışmaları, strateji & yol haritası çalışmaları, ihtiyaç tespit raporları şirketin sunduğu diğer hizmetlerdir.

 

Hizmetler & Çözümlerimiz

İnova, çevre izinleri, çevre mevzuatına uyum, atık yönetimine yönelik sistemlerin kurulması, sıfır atık, yatırım planlaması, yer seçimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik raporları ve planlaması, satın alma ve şirket birleşmesi vb. konularda sektöre danışmanlık yapmaktadır. Çevresel fizibiliteler, durum tespiti, çevresel etki değerlendirme çalışmaları, strateji & yol haritası çalışmaları, ihtiyaç tespit raporları şirketin sunduğu diğer hizmetlerdir.

 

Sürdürülebilir Çevre Danışmanlığı
Sanayi kuruluşlarınızın, işletmelerinizin ve tesislerinizin kuruluş ve faaliyet aşamasında çevreye zarar vermemesi için ve Çevre Yönetmeliği kapsamında sizin yerinize sorumluluk alıyoruz. Çevre İzin ve Lisans süreçlerinizi yönetip, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığımız yetki ile profesyonel kadromuz her zaman yanınızda.
Kurumsal Sürdürülebilirlik
Kurumsallaşma sürecinizde, sektörlerin sürdürülebilirlik alanında; mal ve hizmetlerini çevresel açıdan sürdürülebilir, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir şekilde sunduğu strateji ile sorunların belirlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve yönetim sistemine entegre edilmesi aşamalarından geçerek şirketinizi finansal başarının da ötesine taşıyacak stratejileri belirleyip uzun vadeli değer yaratma ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde yanınızda oluyoruz.
Atık Yönetimi ve Planlanması
Çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi adına atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atıklarınızın yönetiminin sağlanması gerekmektedir. Atıkların cinsine ve etkisine göre ayrımının yapılıp çevreye uyumlu bir şekilde kısa ve uzun vadeli çalışmalar ile Mevzuatlara uygun Atık Yönetim Planı oluşturmak için yanınızdayız.
Endüstriyel Atık Yönetimi
Firmamız olarak, çevresel sürdürülebilirliği ve kaynakların verimli kullanımını desteklemek amacıyla endüstriyel atık yönetimine büyük önem vermekteyiz. Atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından kritik bir faktördür.
Multidisiplinli Mühendislik (MESIC)
Çok Disiplinli Mühendislik Hizmeti (MESIC), beş ilkeye (sürekli eğitim, çok disiplinli, hizmet esaslı, mühendislik tasarımı ve ortaklık) dayalı olarak tasarlanmış bir mühendislik hizmetidir. Mühendislik çalışmalarımız. Çoklu mühendislik hizmetine ihtiyaç duyulan projeler için doğru bir karar.
Sera Gazı ve Karbon Ayak İzi
Endüstriden kaynaklanan sera gazı emisyonları, öncelikle enerji için fosil yakıtların yakılmasından ve ayrıca ham maddelerden mal üretmek için gerekli olan belirli kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarından kaynaklanmaktadır. Emisyon kaynaklarını belirliyoruz ve azaltıcı tetbirler eylem planı hazırlıyoruz. Karbon ayak izi bir kurum için tek bir kabuk içersinde değerlendirilemez. Bir kişinin karbon ayak izi, kişinin bir evi ısıtmak veya bir arabaya binmek gibi doğrudan yaktığı yakıttan kaynaklanan sera gazı emisyonlarınıda içerir. Ayrıca, elektrik üreten enerji santrallerinden, ürün üreten fabrikalardan ve çöplerin gönderildiği çöplüklerden kaynaklanan emisyonlar dahil olmak üzere, bireyin kullandığı mal veya hizmetlerin üretilmesinden kaynaklanan sera gazlarını da içerir. Bunun için multidisipliner bir bakış açısı ile ayak izinizi takip ediyoruz ve tüm kaynakları belirliyoruz.
Birleşmeler ve Satın Almalarda Çevresel Yönetim
Çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ile çelişkili olarak algılanabilir. Birleşmeler ve satın almalar gibi ekonomik faaliyetler, kurumsal yönetimin çevresel sürdürülebilirliği ilerletmede önemli bir rol oynadığı kaynak tahsisi optimizasyonuna katkıda bulunabilir. Çalışmamız, birleşme ve satın almaların sürdürülebilir çevresel kalkınma için yararlı olup olmadığı konusundaki araştırmayı genişletiyor. Birleşme ve devralmaların sürdürülebilir kalkınmayı etkilediği mekanizmayı, yani kurumsal yönetişimi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
Uluslararası Çevre Anlaşmalarının Denetimi
Uluslararası çevre anlaşmalarının denetimlerinin gerçekleştirilebileceği yaklaşımları özetlemek ve denetim kurumları arasında işbirliği yollarını açıklamaktı. Uluslararası çevre anlaşmalarının denetimleri, uygunluk denetimleri veya performans denetimleri (ekonomi, verimlilik ve etkililik denetimini içerir) olarak gerçekleştirmekteyiz. Denetim kurumları le bunları eşzamanlı, ortaklaşa veya koordineli bir şekilde yürütmekteyiz. Çevre sorunlarının kesin karakteri bölgeden bölgeye değişebilir. Bu aşamada sizin için dokuz küresel anlaşma üzerinden kritik karar mekanizmaları oluşturuyoruz, eylem planları hazırlıyoruz. Hedeflerimizi küçültüyoruz. Çok uluslu şirketlerin temsilciliklerinin kriterlere uygunluğunu sağlıyoruz.Dokuz küresel anlaşma çerçevesinde üretilen tehlikeli atıkları en aza indirmek, bertaraf ve geri kazanım operasyonları da dahil olmak üzere çevreye duyarlı yönetimini üretim kaynağına mümkün olduğunca yakın olmasını sağlıyoruz. Gelişmekte olan ülkelere ve ekonomileri geçiş halinde olan ülkelere, ürettikleri tehlikeli ve diğer atıkların çevreye duyarlı yönetiminde yardımcı olmak kurumsal hedeflerimizin içinde yer almaktadır.

Son Yazılarımız

Çevre sektörünün önemli süreli yayınlarında, yayımlanmış makalelerimize göz atın.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Kurumsallaşma sürecinizde, sektörlerin sürdürülebilirlik alanında; mal ve hizmetlerini çevresel açıdan sürdürülebilir, sosyal açıdan sorumlu ve ekonomik büyümeyi destekleyen bir şekilde sunduğu strateji ile sorunların belirlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve yönetim sistemine entegre edilmesi aşamalarından geçerek şirketinizi finansal başarının da ötesine taşıyacak stratejileri belirleyip uzun vadeli değer yaratma ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde yanınızda oluyoruz.

Döngüsel Ekonomi

Atıkları azaltmayı ve kirliliği önlemeyi hedefliyoruz

Döngüsel ekonomi düşüncesini alıp başarılı bir şekilde uygulamak zor olabilir. Döngüsel ekonomi ilkelerini projenize entegre etmenize, fırsatları belirlemenize ve ardından kaynak verimliliğinizi iyileştirmenize destek olabiliriz

4350
Employees
2200
Collection Containers
700
Tons of Waste Recycled
4400
Trees Saved Yearly

Çevre Uzmanlarımız

Koordinatörümüz ile tanşın.

Bizimle iltişime geçin

    Bültenlerimize abone olun!

    Çevre mevzuatı ve güncel duyurulardan haberdar olmak için abone olun